BLOG PORADNI JĘZYKOWEJ
Blog > Komentarze do wpisu

Mieszko, Vojo, Hugo - jak odmieniać imiona zakończone na -o?

Jak odmienić imię "Mieszko"? Dziękuję bardzo za pomoc. K.

Imiona zakończone na samogłoskę –o, która poprzedzona jest głoską k, ch, g, odmieniają się jak rzeczowniki muzyk, staruch, wróg. Odmiana tego imienia jest następująca: M Mieszko, D Mieszka, C Mieszkowi, B Mieszka, N Mieszkiem, Msc Mieszku, W Mieszku. (RS)

***

Czy można nie odmieniać bułgarskiego imienia męskiego "Minko", czy jednak w przypadkach zależnych powinno mieć formy "Minki", "Mince" itd.? Anna M.

Imiona należy odmieniac bez względu na ich pochodzenie. Imię Minko odmieni się tak jak Mieszko: Minka, Minkowi, Minka, Minkiem, Minku. (RS)

***

Szanowna Poradnio, jak odmienić przez przypadki chorwackie imię "Slavko"? M.S.

Imię Slavko odmienia się jak imię Sławek: Slavko, Slavka, Slavkowi, Slavka, Slavkiem, o Slavku. (EK)

***

Jak należy odmienić przez przypadki imię oraz nazwisko serbskiego piłkarza "Vojo Ubiparip", grającego w polskim klubie sportowym? Pozdrawiam, Marta. B

Imiona zakończone na samogłoskę –o, która poprzedzona jest spółgłoską miękką ś, ź, c, dź, ń a także głoskami j, l, odmieniają się jak rzeczowniki dziadzio, wuj. Imie i nazwisko tego piłkarza odmienimy więc następująco: M Vojo Ubiparip, D Voja Ubiparipa, C Vojowi Ubiparipowi, B Voja Ubiparipa, N Vojem Ubiparipem, Msc Voju Ubiparipie (RS)

***

Mam pytanie odnośnie do odmiany imienia "Hugo". Czy jest to "Hugo/Huga", czy też "Hugo/Hugona"? Wyczytałam, że obie odmiany są dopuszczalne. Jak jest naprawdę? Pozdrawiam, Karolina

Jedyny poprawny dopełniacz brzmi Hugona (RS)

***

Dobry wieczór! Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie zasad odmiany imienia "Bruno". Wybierając imię dla naszego synka, spotkaliśmy się z dwiema formami:  "Bruno/Bruna" oraz "Bruno/Brunona". Zastanawiamy się, czy obie są dopuszczalne? Z góry dziękujemy za lekcję! Aleksandra i Dawid S.

Imię Bruno należy odmieniać tak jak odmienia się wersję Brunon, dlatego poprawna forma dopełniacza brzmi Brunona. (RS)

***

Uprzejmie proszę o radę, według jakiego wzoru odmieniać imiona "Ivo" i "Drago" ("Ivo Andrić", "Drago Janczar"). Czy według wzoru "Iwo/Iwona", "Bruno/Brunona", jaki widnieje w słownikach (...)?, Dużo trudniej przychodzi mi zaakceptować wersję "Dragona/Dragonowi" Chyba że jednak mogłoby być "Draga"? Będę wdzięczny za radę, Łukasz G.

Imię Iwo (podobnie jak Hugo i Bruno) odmienia się z dodatkowym elementem tematycznym -on (czyli: Iwo, Iwona, Iwonowi...). Jednak imię Drago odmieniamy jak np. Jaśko (jak większość imion zakończonych samogłoską -o i poprzedzonych spółgłoską -k, -g, -ch:) Drago, Draga, Dragowi... (RS)

czwartek, 07 lutego 2013, poradniajezykowa