BLOG PORADNI JĘZYKOWEJ
Blog > Komentarze do wpisu

Napis na tablicy pamiątkowej

Kilka miesięcy temu otrzymaliśmy następujący e-mail:

Na tablicy pamiątkowej ma zostać umieszczony napis o następującej treści:

W hołdzie na wieczną pamięć

polskim patriotom, rodzinom Kresów wschodnich II Rzeczpospolitej,

męczonym, pomordowanym,

przez ukraińskich nacjonalistów OUN-UPA,

niemieckich nazistów i sowietów

Pomordowanym-wieczny odpoczynek

Żyjącym-pokój i pojednanie

Zachowujący pamięć

Proszę o wyrażenie opinii, na temat poprawności językowej tego tekstu. E. R.

W napisie tym dostrzegliśmy wiele językowych uchybień. Postanowiliśmy ten tekst zredagować, aby przy odsłanianiu pomnika wstydu nie było :) Lista naszych poprawek była dość rozbudowana:

1) Niepoprawne jest sformułowanie W hołdzie na wieczną pamięć, ponieważ jest połączeniem dwóch konstrukcji w hołdzie komu i na wieczną pamiątkę. Należy więc użyc sformułowania W hołdzie polskim polskim patriotom. Dużymi literami należy zapisać Kresy Wschodnie.

2) Po słowie pomordowanym nie powinno być przecinka.

3) Sowietów należy zmienić na bolszewików, ponieważ Sowieci to określenie potoczne. Ponadto należy zmienić szyk tego zdania, gdyż określenie niemieckich stoi na początku tak, jakby odnosiło się także do słowa Sowietów. Zdanie to powinno więc brzmieć bolszewików i niemieckich nazistów. Po zdaniu tym powinna być kropka.

4) Zdanie Pomordowanym-wieczny odpoczynek należy zmienić na Nieżyjącym - wieczny odpoczynek (i uwzględnić odstępy między myślnikiem), ponieważ unikniemy tu powtórzenia (bo pomordowanym jest we wcześniejszym zdaniu). Ponadto będzie to stylistycznie współgrało z następnym imiesłowem Żyjącym.

5) Aby nie było zbyt wielu imiesłowów, podpis powinien brzmieć Ci, którzy pamiętają.

Cały tekst powinien więc wyglądać następująco:

W hołdzie polskim patriotom,
rodzinom Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej,
męczonym, pomordowanym
przez ukraińskich nacjonalistów OUN-UPA,
bolszewików i niemieckich nazistów.
Nieżyjącym - wieczny odpoczynek.
Żyjącym - pokój i pojednanie.
Ci, którzy pamiętają.

Po miesiącu pomnik został odsłonięty i z zadowoleniem stwierdziliśmy, że nasze poprawki zostały uwzględnione.  Prawie wszystkie, bo jednak niepotrzebnie pozostawiono przecinek po pomordowanym i zapomniano o kropce po pojednaniu. Ale i tak cieszymy się, że ktoś wiedziony językową intuicją wolał zasięgnąć przed wykuciem napisu opinii językoznawców.

piątek, 22 lutego 2013, poradniajezykowa
Tagi: tablica pomnik