BLOG PORADNI JĘZYKOWEJ
Blog > Komentarze do wpisu

O wyrazach, których nie ma, czyli kłopoty z liczbą mnogą :)

Bardzo prosiłabym o pomoc w rozstrzygnięciu, która forma jest poprawna: "Podczas dwóch gal finałowych"czy "Podczas dwóch gali finałowych"? Konsultacje wśród kolegów, dziadka i słownika internetowego nie dały mi niestety stuprocentowej pewności. Urszula J.

"Wielki słownik poprawnej polszczyzny" podaje, że rzeczownik gala nie ma liczby mnogiej. "Inny słownik języka polskiego" podaje formę mianownika liczby mnogiej, nie notuje jednak dopełniacza. Na zasadzie analogii do innych podobnie zbudowanych wyrazów, np. centrala, spirala, lala można uznać, że właściwsza jest forma dopełniaczowa gal, choć forma gali (na wzór central albo centrali notowanych w WSPP) też jest możliwa. (EK)

***

Mam pewien problem z rzeczownikiem "euro" w znaczeniu 'waluta unii europejskiej". Nie wiem jak ten rzeczownik powinno się odmieniać, wiem że jeśli chodzi o złote to można powiedzieć "nie widziałam tu żadnych złotówek", a jak jest z dopełniaczem euro w liczbie mnogiej? Nie wiedziałam tu żadnych... no właśnie czego? Eurów? Czy to jest poprawna forma? Anna P.

Euro jest nieodmienne i dlatego mówimy: Jedno euro, dwa euro, pięć euro, nie mam euro. (MK)

***

Mam wątpliwość co do zastosowania rzeczownika logo w liczbie mnogiej? Przykładowo: "Materiały promocyjne zostaną opatrzone logami". Alan K.

Norma wzorcowa polszczyzny uznaje logo za wyraz nieodmienny, niemający także liczby mnogiej. To sie zapewne niedługo zmieni, bo w języku potocznym logo zaczyna być odmieniane. Jeśli jednak tekst ma być teraz napisany poprawnie, to trzeba zostawić logo w podstawowej formie gramatycznej. (EK)

***

Chciałbym zapytać o poprawność pisowni słowa "jawa" w liczbie mnogiej w kontekście takiego haiku: "na dnie snu/dogasają/jawy". Pozdrawiam, Krzysztof.

Rzeczownik jawa w znaczeniu 'rzeczywistość' nie ma liczby mnogiej. Nie oznacza to jednak, że nie można go w jakimś celu utworzyć, zwłaszcza w stylu artystycznym, który nie podlega rygorystyczym zasadom normy. Po prostu poecie wolno więcej... (EK)

***

W XIX wieku do Paryża sprowadzono grupę Indian amerykańskich z plemienia Iowa. Ukazały się recenzje ich występów na scenie teatralnej. Moim zadaniem jest opisać ich występy po polsku. Chopin pisał o nich po francusku: „Les sauvages Indiens (Ioways) już odjechali…", używając formy angielskiej w liczbie mnogiej "Ioways". Pani korektorka nakazuje mi formę następującą: "występy dwunastu Iowa", zamiast "występy Iowów" . Czy więc będzie poprawnie "dziesięciu Iowa śpiewało" oraz "cały Paryż podziwiał tych Iowa"? Piotr M.

Pani korektorka ma rację, wyraz Iowa jest w polszczyźnie nieodmienny. Lepiej będzie  dziesięciu Indian Iowa śpiewało oraz cały Paryż podziwiał tych Indian Iowa. W ten sposób tworzymy precyzyjną i zrozumiałą nazwę osobową, bo nie mamy możliwości odmiany tak, jak np. w zdaniu dziesięciu Apaczów śpiewało. (RS)

piątek, 14 czerwca 2013, poradniajezykowa