BLOG PORADNI JĘZYKOWEJ
RSS
poniedziałek, 17 grudnia 2012

Zaczynamy od pytania o język :) Przysłała je Pani Fabiola z Wrocławia:

    Czy termin "nasada języka" oznacza czubek języka, czy też część języka, która łączy go z resztą ciała ?


Rzeczownik nasada ma dwa znaczenia. Często określa się nim ‘coś, co jest nasadzone, nałożone na coś’. Nasadą może być pokrywa, nakładka na coś. Można więc skojarzyć, że nasada języka, to jego czubek. Jednak podstawowe znaczenie nasady jest inne: ‘to, na czym lub w czym coś jest osadzone, miejsce osadzenia, umocowania czegoś, podstawa.’ Do tego właśnie znaczenia odwołuje się anatomiczne sformułowanie nasada języka – to korzeń języka, czyli część, która łączy go z resztą ciała. (RS)

O znaczenie rzeczownika zapytała także Pani Ewelina R.:

Jak rozumieć zwrot "w siedzibie urzędu"? Czy należy to rozumieć tylko „w budynku urzędu”, czy również poza nim, czyli np. na parkingu urzędu?

Faktycznie siedziba silnie kojarzy nam się z budynkiem, ale siedziba urzędu lub instytucji, to 'miejsce, w którym się one znajdują lub urzędują', 'miejsce, w którym się znajduje jakaś instytucja'. Definicje te nie ograniczają więc rozumienia "siedziby" tylko do budynku. Siedziba to miejsce, a więc teren, na którym urząd się znajduje. Siedzibę np. szkoły tworzy nie tylko jej budynek lecz także ogrodzony teren wokół niej. Dlatego sformułowanie "w siedzibie urzędu" oznacza właściwie 'na terenie urzędu' (w tym także na parkingu należącym do tegoż urzędu. (RS)17:45, poradniajezykowa
Link
1 ... 11 , 12 , 13 , 14