BLOG PORADNI JĘZYKOWEJ
RSS
wtorek, 15 maja 2018

12 maja odbyło się czwarte Dyktando Uniwersyteckie, z naszym tekstem zmagało się prawie 100 śmiałków z województwa zachodniopomorskiego. W tym roku Mistrzem Ortografii została Pani Katarzyna Cichocka ze Szczecina, drugie miejsce zajęła Pani Magdalena Gach z Osiny, a trzecie - Pan Bartosz Jung ze Szczecina. Wyróżnienie ufundowane przez Netto Polska otrzymała Pani Karolina Bursa z Międzyzdrojów, a nagrodę dla najlepszego licealisty (ufundowaną przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie) dostała Martyna Rozwadowska z XIV Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie. Tekst tegorocznego dyktanda można przeczytać TU.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

 

Tagi: dyktando
18:35, poradniajezykowa
Link
niedziela, 18 marca 2018

Syn ma na polskim odmianę przez przypadki. Ćwiczyliśmy w domu, uczyłem go, że miejscownik ma pytanie o kim? o czym? (mówię). Nauczycielka na lekcji stale poprawia na o kim? o czym? (myślę). Która forma jest poprawna? Piotr J.

Szanowny Panie,oboje Państwo mają rację. Miejscownik odpowiada na pytanie o kim? o czym?, nie więc ma znaczenia, jakim czasownikiem się  podpieramy, tworząc tę formę rzeczownika: mówię/piszę/myślę itp. (Ewa Kołodziejek)

***

Czy jest jakaś zasada ortograficzna regulująca zapis spójników w aktach prawnych w nazwach urzędów jednoosobowych, takich jak: "Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego", "Minister Rozwoju i Finansów", "Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego"? Czy zawsze powinna to być mała litera? Aneta B.

Tak, zawsze w nazwach urzędów (również jednoosobowych) spójniki i przyimki, a także wyrażenia imienia, pod wezwaniem, na rzecz, do spraw, numer, przeciwko itp. pisze się małą literą. Można o tym przeczytać w Wielkim słowniku ortograficznym PWN, zasada 18.27. (Ewa Kołodziejek)

***

Proszę o pomoc w ustaleniu poprawności zwrotów: "pracować przy projekcie" czy też "pracować w projekcie"? Czy te dwa zwroty są równoprawne językowo i można ich zamiennie używać, czy też tylko jeden z nich uznany jest za zgodny z obowiązującymi normami językowymi? Aneta B.

Projekt nie jest miejscem działania, tylko jego przedmiotem. Poprawna jest konstrukcja pracować przy projekcie, ponieważ jedną z funkcji przyimka przy jest wskazywanie na obiekt, z którym związane są czynności. (Rafał Sidorowicz)

***

Bardzo proszę o odpowiedź na pytanie,jaką częścią mowy jest wyraz "temu" w zdaniach typu: "Dawno temu żyli sobie król i królowa". Zaimkiem przecież tego wyrazu nazwać nie możemy. Agnieszka K.

Wyraz temu w wyrażeniach: dawno temu, pół roku temu jest przyimkiem postpozycyjnym, czyli elementem zajmującym pozycję po wyrazie, z którym się łączy. Por. "Inny słownik języka 
polskiego" pod red. M. Bańki. (Ewa Kołodziejek)

***

Jestem w trakcie projektowania ulotki dla firmy transportowej. Mam duży problem ze zdaniem, które brzmi:  "Obecnie posiadamy autokary marek Neoplan, Setra, Irizar." Moja intuicja podpowiada, ze zdanie jest poprawne. I pewnie nie miałabym wątpliwości, ale w piątek trzy osoby zwróciły mi uwagę, że powinno być zapisane: "Obecnie posiadamy autokary marki Neoplan, Setra, Irizar." Czy mogę prosić o pomoc? Anna B.

Lepsze, bo zgrabniejsze, jest zdanie drugie, w którym słowo marka odnosi się do wszystkich wymienionych nazw własnych. Pierwsze lepiej by brzmiało, gdyby miało na przykład taką postać: ...samochody następujących marek: Neoplan, Setra, Irizar. (Ewa Kołodziejek)

***

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie prawidłowej pisowni słowa: "sfragistyk" czy "sfragista" (osoba, zajmująca się sfragistyką). Z jednej bowiem strony  stosuje się pisownię: archiwista - od archiwistyki, jednakże  jest numizmatyk od numizmatyki. Ewa R.

Nazwy takiej słowniki nie notują, ale oczywiście utworzyć ją można. Obie podane przez Panią formy są do zaakceptowania, natomiast kwerenda internetowa wskazuje, że częściej używany 
jest wyraz sfragistyk (utworzony jak numizmatykheraldyk). (Rafał Sidorowicz)

***

Bardzo proszę o rozstrzygnięcie problemu interpunkcyjnego: czy przecinki w tym zdaniu są prawidłowo postawione?
 "Starałem się tak żyć, bym w godzinie śmierci mógł się raczej  cieszyć, niż lękać..." Sentencja widnieje na muralu w Stalowej Woli. Moim zdaniem przed "niż" nie powinno się stawiać przecinka. Beata P.

Norma interpunkcyjna dopuszcza dwie możliwości: stawianie przecinka przed niż w zdaniu złożonym: Łatwiej było powiedzieć, niż zrobić i niestawianie przecinka w zdaniu pojedynczym: Lepszy wróbel w garści nić gołąb na dachu. Przytoczone zdanie ma konstrukcje złożoną, więc przecinek jest postawiony zasadnie. (Ewa Kołodziejek)

***

Mam takie pytanie, czy można być "zadowolonym czymś", czy tylko "zadowolonym z czegoś"? Np. "Był zadowolony wynikami sprzedaży" czy "Był zadowolony z wyników sprzedaży". Karolina B.

Zadowolonym jest się z czegoś lub z kogoś, poprawnie należy więc napisać Był zadowolony z wyników sprzedaży. (Rafał Sidorowicz)

***

Jestem mamą chłopca, któremu dałam imię „Bruno”. Czy odmiana w formie skróconej „Bruna”, „z Brunem” zamiast „Brunona”, „z Brunonem” jest błędem językowym? Nie chciałabym uczyć syna niepoprawnej polszczyzny, ale prawdę mówiąc, wygodniejsza wydaje się forma krótka…Poza tym, jak sprawdzałam w księdze imion, mamy imię Bruno i Brunon. Czy naprawdę zamiast "nie ma Bruna" powinnam mówić "nie ma Brunona"?Jestem zagubiona, będę wdzięczna za informację. Kasia M.

Mam dla Pani informację i dobrą, i złą. Zła jest taka, że do nikogo, kto o synku będzie mówił jako o Brunonie, nie może mieć Pani pretensji. Bruno i Brunon to dwa warianty tego samego imienia, nawet jeśli w niektórych słownikach zostały rozdzielone. Dobra informacja jest taka, że może Pani używać skróconej formy we wszystkich przypadkach.Choć Bruno jest imieniem germańskim, to odmienia się według deklinacji łacińskiej, w której dopełniacz miał postać Brunonis. Ta łacińska forma gramatyczna z czasem utrwaliła się jako imię Brunon. Dlatego do dzisiaj słowniki notują w mianowniku dwie postaci oboczne: Bruno albo Brunon, ale w dalszych przypadkach już tylko jedną, z tematycznym –n-: Brunona, Brunonowi, z Brunonem, o Brunonie. Podobną deklinację mają inne imiona germańskie występujące w mianowniku w dwóch wariantach: Otto – Otton, Hugo – Hugon, Iwo – Iwon, Leo – Leon. Zgodnie z normą wzorcową polszczyzny mówimy i  piszemy o Ottonie, Hugonie, Iwonie, Leonie. Jednak od niedawna zaczęły popularyzować się imiona w krótszej postaci, odmieniane bez końcowej spółgłoski: Bruna, Brunowi, z Brunem, Iwa, Iwowi, z Iwem. Moim zdaniem nie można uznać tego za błąd, choć w żadnym poradniku językowym odwołującym się do normy wzorcowej nie ma na to przyzwolenia. Jednak wzrastająca popularność imion zakończonych na samogłoskę zmusza do zaakceptowania ich nowego wzorca odmiany. Imiona o podobnej formie gramatycznej, choć innym pochodzeniu, np. Drago, Jeriho, Delano odmieniają się w polszczyźnie według wzoru: Draga, Dragowi, Jeriha, Jerihowi, Delano, Delanowi. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, by objąć tym wzorcem i Bruna, i Iwa. A ponadto, jak mam powiedzieć mamie Bruna, że wymarzone imię jej synka jest niepoprawne? (Ewa Kołodziejek)

***

W dzisiejszej wypowiedzi min. Waszczykowski użył zdania : "brakuje nam ataszów (od stanowiska attaché). Czy taka forma spolszczenia jest dopuszczalna ? Uważam, że zdanie powinno brzmieć: "brakuje nam ludzi na stanowiska attaché"! Jerzy K.

Mam Pan rację. Wyraz attache jest nieodmienny, a spolszczyć można jedynie nazwę urzędu - ataszat. (Rafał Sidorowicz)

***

Proszę odpowiedź na pytanie, czy w języku polskim jest słowo "katering", czy trzeba pisać po  angielsku przez "c" na początku. Julita W.

Szanowna Pani, pisownia przez katering nie jest błędem (notują ja słowniki), choć jest rzadsza niż catering. (Ewa Kołodziejek)

***

Szanowni Państwo,proszę o poradę ws. słowa "ultrasonografista". W internecie oprócz słowa "ultrasonografista" pojawia się też "ultrasonografolog", ale znacznie rzadziej. Proszę uprzejmie o rozstrzygnięcie tej kwestii, Aleksandra K.

Słowo ultrasonografista jest zbudowane regularnie za pomocą produktywnego formantu -ista, na wzór takich form słowotwórczych, jak kombajnista, gwardzista, bilardzista, brygadzista itp.  Taka forma słowotwórcza oznacza wykonawcę czynności związanej ze znaczeniem podstawy wyrazu: 'pracuje na kombajnie', 'jest członkiem gwardii', 'gra w bilard', 'dowodzi brygadą'. Zatem ultrasonografista to ten, kto 'obsługuje ultrasonograf (pracuje na nim)'. Natomiast ultrasonografolog to znawca ultrasonografu, specjalista w zakresie ultrasonografii, tak jak biolog to znawca biologii, geolog to specjalista w dziedzinie geologii. Zatem oba wyrazy są poprawne, jedynie subtelnie różnią się znaczeniem. (Ewa Kołodziejek)

***

Zastanawiam się, czy wyrazy z literą "ę" w środku np. "będę", "brzęk", "kręcone", "rębajło" należy wymawiać z "ę" czy może "em", "en". Z moich obserwacji wynika, że spośród powyższych wyrazów tylko słowo "brzęk" wymawia się z wyraźnym "ę" ze względu na monosylabiczność. Jakie słownikowe zasady określają poprawną wymowę, gdy mamy do czynienia z literą "ę" w środku wyrazu? Dawid J.

O tym, czy wymawiamy czyste ę, nie decyduje liczba sylab. Decyduje charakter sąsiednich głosek w wyrazie. Narządy mowy podczas artykulacji jednej głoski już przygotowują się do 
artykulacji następnej, więc siłą rzeczy zniekształcają tę, którą właśnie artykułują. W wyrazie brzęk też nie mamy czystego ę, wymawia się go jako brzenk (n jest tylnojęzykowe, jak w wyrazie bank) Zasady w skrócie są takie: dość czyste wymawienie ę (z pełną nosowością) mamy wtedy, gdy ta głoska jest w wyrazie przed spółgłoską szczelinową - f, w, s, z, sz, ż, ś, ź, h (więzy, gęś, węch itd.). Słabsza nosowość jest w położeniu przed głoskami l oraz ł (zaczęła) oraz na końcu wyrazu. Przed spółgłoskami zwartymi i zwarto-szczelinowymi nosowość prawie zanika. Wymawia się tę głoskę jak em (głembia), en (prent), eń (kreńcić) oraz n tylnojęzykowe (renka, wengiel). Tak więc wyrazy, które Pan wypisał, należy wymówić z minimalną nosowością: bende, brzenk (tylnojęzykowe), krencone, rembajło. (Rafał Sidorowicz)

***

Kiedyś słyszałem (najprawdopodobniej, bo pewności nie mam, w którymś telewizyjnym programie prof. J. Miodka), że takie formy wyrazowe jak np. "po polsku", "po angielsku", "po grecku" itp., z punktu widzenia ortografii historycznej polszczyzny, są błędne. Jeśli nie wypaczyłem wypowiedzi p. Profesora, to proszę o rozwinięcie i wyjaśnienie tej kwestii.  Stratos V.

Wyrażenia przyimkowe z końcówką –emu, np. po matczynemu, po dobremu są regularnymi formami celownika przymiotników rodzaju męskiego i nijakiego. Komu, czemu się przyglądam? Staremu, nowemu, młodemu, zielonemu, dobremu, swojemu, matczynemu, bożemu itp. Zatem  konstrukcje przyimkowe typu: po naszemu, po dobremu nie są sprzeczne z regułami gramatyki współczesnej polszczyzny. Inaczej jest z konstrukcjami zakończonymi na –u: po polsku, po ludzku. Można powiedzieć, że są one językowym zabytkiem, szczątkami dawnej, rzeczownikowej odmiany przymiotników. Kiedyś bowiem przymiotnik odmieniał się tak jak połączony z nim rzeczownik: M. dobr chłop, D. dobra chłopa, C. dobru chłopu; M. dobro dziecko, D. dobra dziecka, C. dobru dziecku. Jeśli porównamy końcówki dawnego celownika: dobru chłopu, dobru dziecku, to jasne się stanie, że forma: po polsku, po ludzku to celownik w swej historycznej postaci. Odmiana rzeczownikowa przymiotników zanikła jednak już w XVI wieku, pozostawiając tylko ślady bogactwa najdawniejszej polszczyzny. (Ewa Kołodziejek)

***

Czy poprawna jest końcówka "-u" w dopełniaczu przy deklinacji wyrazu "przypadek"? "Przypadku" czy "przypadka"? Czy jest to zależne od znaczenia, np. przypadek jako traf lub przypadek jako mianownik? Eleonora M.

Tak, to zróżnicowanie jest zależne od znaczenia. Przypadek w znaczeniu 'zdarzenie' ma w dopełniaczu postać przypadku, ale jako termin gramatyczny ma postać przypadka. (Rafał Sidorowicz )

***

Chciałabym prosić o poradę w odmianie słowa "concierge".  Mianowicie, czy ten wyraz się odmienia przez przypadki. Jeżeli tak, to jak będzie wyglądała taka odmiana? Wiem, że istnieje polska wersja tego słowa. Natomiast klient, z którym współpracuje moja firma, prosi o użycie w wersji "concierge". Katarzyna M.

Francuski concierge ma polski odpowiednik ortograficzny: konsjerż, a odmienia się jak rzeczownik męski: konsjerża, konsjerżowi. Jeśli miałby być zapisany w wersji francuskiej, ale poddany polskiej odmianie, to trzeba użyć apostrofu: concierge'a, concierge'owi. (Ewa Kołodziejek)

***

Która wersja jest poprawna/bardziej adekwatna: "koordynator standaryzacji" czy "koordynator do spraw standaryzacji"? B.C.

Koordynuje się coś, więc jest koordynator czegoś - koordynator standaryzacji. (Rafał Sidorowicz}

***

Mam wątpliwość w kwestii poprawności pisowni nazw niektórych produktów. Czy prawidłowa pisownia to: "lody jak dawniej Bracia Koral", czy może: "lody Jak Dawniej Bracia Koral"? "Kiełbasa żywiecka Krakus" czy raczej: "Kiełbasa Żywiecka Krakus"? Przy okazji chciałabym dowiedzieć się, jaki jest właściwy zapis nazw produktów w przypadku marek, które są na opakowaniu zapisane małymi literami, np. "head&shoulders". Joanna W.

Lody, kiełbasa, szampon to nazwy pospolite, trzeba je więc pisać małą literą. Nazwą własną jest natomiast Bracia Koral - Lody Jak Dawniej. Jeśli słowo lody postawimy przed nazwą własną, wtedy napiszemy je małą literą: lody Bracia Koral. Ta sama zasada dotyczy innych nazw: kiełbasa żywiecka Krakus,  a szampon head&shoulders zapiszemy tak jak na opakowaniu. (Ewa Kołodziejek)

niedziela, 14 stycznia 2018

Jestem tłumaczką dialogów filmowych i uprzejmie proszę o pomoc w następującej kwestii: w filmie, który tłumaczę pojawia się auto monster truck. Oficjalnie nie ma polskiego odpowiednika tej nazwy, ale na potrzeby małego widza (bajka dla dzieci) tłumaczę to jako auto potwór. Proszę o poradę odnośnie pisowni -  "Autopotwór", "Auto-potwór" czy "Auto potwór"? Kaja S.

Poprawna wersja zapisu to auto potwór. Nie mówimy tu bowiem o czymś, co jest i autem, i potworem, lecz o aucie, które jest jak potwór. Sformułowanie to składa się więc z członów nierównorzędnych (potwór jest określeniem auta). Zestawienia takie zapisujemy rozdzielnie.(Rafał Sidorowicz)

***

Moje pytanie dotyczy formy "bosy". Opisując postać na obrazie, zastanawiałam się nad ujęciem: "jest bosy" czy "jest boso" ? Patrycja W.

Obie formy są poprawne. Pierwsza jest przymiotnikiem określającym cechę podmiotu, druga jest przysłówkiem określającym czynność (być boso). (Ewa Kołodziejek)

***

Czy w poniższych zdaniach czasowniki są użyte zgodnie z zasadami języka polskiego, tzn. czy można zastosować je w odniesieniu do rzeczy?
"Komputer/system  zapewnia/oferuje/gwarantuje wysoką wydajność". "Komputer/system/usługa pozwala zwiększyć wydajność." Dariusz C.

W podanych zdaniach można użyć czasowników zapewniać, gwarantować i pozwalać, bo można je odnosić do rzeczy i zjawisk. Niepoprawne jest tu użycie oferować, bo czasownik ten odnosi się do ludzi (ktoś oferuje coś komuś). (Rafał Sidorowicz)

***

Proszę o informację, jak odmieniać nazwy miast serbskich: Kać, Šabac, Kruševac. Kłopot mam przede wszystkim z pierwszą nazwą, bo pozostałe dwie odmieniają się  chyba wedlug wzoru: Kruševac, Kruševacu, Kruševacowi? Czy jednak należy pisać: mieszkam w Kaciu, wyjechałem z Kacia/-u? Czy naprawdę nie można zostawić tej nazwy w formie nieodmiennej? Anna Ś.

Można pozostawić nazwę w nieodmienionej formie, wystarczy poprzedzić ją jakimś odmienionym wyrazem, np. w miejscowości Kać. Jeśli zaś chodzi o odmianę nazwy Kać, to odmienia się jak rzeczowniki męskie miękkotematowe, jak Toruń czy Brześć: mieszkam w Kaciu. Jeśli Kać to nazwa żeńska, to w miejscowniku przybierze formę Kaci: mieszkam w Kaci. (Ewa Kołodziejek)

***

Czy w zdaniu "O 21 fabrycznie nowych autobusów wzbogacił się Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku" poprawnie użyto słowa "wzbogacić"? Przecież zakład za nie zapłacił, nie dostał za darmo. Nie pożyczył. Kupił "uszczuplając" stan konta. Sebastian F.

Można tu użyć czasownika wzbogacić, bo ma on również znaczenie 'zwiększać jakiś ilość, liczbę czegoś, rozwijać, doskonalić'. Precyzyjnie można jednak napisać np. tak: Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku wzbogacił swoje zasoby o 21 fabrycznie nowych autobusów. Wtedy unikniemy skojarzeń ze znaczeniem 'czynić kogoś bogatym'. (Rafał Sidorowicz)

***

Moje pytanie dotyczy kategorii urządzeń audio o nazwie „boombox”. Nazwą tą określane są przenośne odtwarzacze płyt CD z radiem. Jak powinno brzmieć spolszczenie (obecnie w internecie funkcjonuje cała paleta wersji: „bumbox”, „bumboks”, „boomboks”, „boombox”)? Daniel K.

Jeśli mamy spolszczyć słowo boombox, to trzeba je zapisać zgodnie z polską ortografią: bumboks. W liczbie mnogiej będą to bumboksy. Inne wersje ortograficzne będą spolszczeniem częściowym. (Ewa Kołodziejek)

***

Proszę o informację jak prawidłowo powinno się zapisać zdanie "Rola samorządu terytorialnego w województwie lubuskim i pomorskim" czy może "...w województwach lubuskim i pomorskim". Jest to temat mojej pracy dyplomowej, więc raczej chyba nie wypada użyć znaku : czyli "Rola samorządu terytorialnego w województwach: lubuskim i pomorskim"? Mateusz Ć.

Rola samorządu jest w województwach, bo mowa przecież o dwóch. Jeśli zaś chodzi o dwukropek, to jest on zbędny w sytuacji, gdy wymieniamy tylko dwa wyrazy połączone spójnikiem. Poprawny zapis wygląda więc tak: Rola samorządu terytorialnego w województwach lubuskim i pomorskim.(Rafał Sidorowicz)

***

Moja córka często mówi: „film się nazywa”, „książka się nazywa”. Razi mnie to. Uważam, ze powinna mówić: „ma tytuł”, ale ona się nie zgadza i opowiada jakieś niestworzone rzeczy o zmieniającym się języku. Chyba jestem starej daty. Donata M.

Nie razi nas, gdy mówimy o np. rzeźbie czy obrazie, że się nazywa, ale nieco razi, gdy mowa o książce i filmie. Dzieje się tak dlatego, że zwyczajowo w odniesieniu do nich mówimy nosi tytuł.  Trzeba jednak zaznaczyć, że tytuł dzieła jest jego nazwą (tak definiuje tytuł książki np. Słownik terminów literackich), więc sformułowanie książka się nazywa w gruncie rzeczy nie jest błędne, jest po prostu mniej zgrabne stylistycznie. (Rafał Sidorowicz)

***

Mam wątpliwość związaną ze sformułowaniem "super profesjonalnie". Wiem, że przyrostek "super" powinno się zapisywać łącznie z rzeczownikami. A jak jest w przypadku przysłówków? "Super profesjonalnie" czy "superprofesjonalnie"? Mateusz

Super stojące przed rzeczownikiem, przymiotnikiem bądź przysłówkiem traktuje się jak pierwszy człon wyrazów złożonych, dlatego pisze się je łącznie: superfilm, supernowoczesny, superprofesjonalnie. Gdy super - użyte w funkcji przymiotnika albo przysłówka - stoi przy czasowniku, piszemy je rozłącznie: Ona jest super! Na wycieczce było super! Ale super wyglądasz! To jest super powiedziane. (Ewa Kołodziejek)

***

W słowniku języka polskiego nie ma słowa "próżyć", choć w terminologii kuchennej istnieje. W odróżnienieniu od prażenia (na patelni na chrupko)  "upróżyć coś"  to znaczy zrobić na miękko np. w piekarniku, garnku, czasem pod lekkim przykryciem, by produkt (np. jabłka, mięso) nie tracił za dużo wody. Jak jest faktycznie, czy w języku literackim używanie tego słowa jest prawidłowe? Dorota K.

Nie znalazła Pani w żadnym słowniku słowa próżyć, gdyż jest to błąd ortograficzny. Poprawnie zapisujemy przez u zwykłe - prużyć. Słowo to jest zarówno w słownikach ortograficznych, jak i w słownikach języka polskiego (zdefiniowane jako 'powoli poddawać działaniu niezbyt wysokiej temperatury'). (Rafał Sidorowicz)

***

Chciałabym, by pomogli mi Państwo rozwiązać kwestię, jak napisać: "dzieciom w wieku 1-4 lat oferujemy" czy "dzieciom w wieku 1-4 lata oferujemy". Asia

Najlepiej napisać tak: dzieciom w wieku od 1 do 4 lat. Jeśli woli Pani zastosować łącznik, to poprawny jest pierwszy zapis, gdyż łącznik w tym wypadku zastępuje słowo do. (Ewa Kołodziejek)

***

Proszę o informację, czy jest prawidłowy zwrot z anonimu, który analizujemy: "nie podpisujemy się z imienia i nazwiska"? Czy prawidłowy to raczej "imieniem i nazwiskiem"? Ewa S.

Czasownik podpisujemy się rządzi rzeczownikiem w narzędniku, dlatego poprawna jest konstrukcja podpisujemy się imieniem i nazwiskiem. Forma z imienia i nazwiska może się łączyć na przykład z czasownikiem znany: osobnik znany z imienia i nazwiska. (Ewa Kołodziejek)

***

W literaturze podatkowej często używa się skrótów obcojęzycznych (VAT, PIT, CIT). Podatek od towarów i usług znany jest również jako VAT (ang. Value Added Tax). Czy w związku z tym, że w wyrażeniu obcojęzycznym występuje słowo "podatek" (ang. Tax), prawidłowym jest użycie sformułowania "podatnik podatku VAT" lub "podatek VAT jest daniną publiczną", czy też "podatnik VAT" lub "VAT jest daniną publiczną"? Mateusz L.

W zależności od potrzeb stylistycznych i informacyjnych można używać obu sformułowań: i podatek VAT, i VAT, zwłaszcza  że oprócz podatku VAT są jeszcze inne podatki. (Ewa Kołodziejek)

***

Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w interpretacji znaczenia słów  "dieta ketogenna" i "dieta ketogeniczna". Czytałam wyjaśnienia dotyczące różnic pomiędzy "-gennym" a "- genicznym", jednak w odniesieniu do diety ketogennej czy też ketogenicznej, wydawać się może, że są to zarówno paronimy jak i synonimy. "Ketogeniczna" oznaczać będzie pochodzącą od ketonów, a "ketogenna" - wywołująca ketozę. Mam wątpliwości odnośnie "diety ketogenicznej", ponieważ źródłem tej diety nie są ketony, ketony (ich zwiększona ilość) są jej skutkiem. Czy więc w odniesieniu do diety, oba czasowniki mogą być stosowane zamiennie, czy jednak w kontekście diety tylko "ketogenna"? Sylwia O.

Jeśli coś jest -geniczne, to niekoniecznie znaczy, że 'pochodzi od czegoś'. Człon ten ma także znaczenie 'powstający w określony sposób', dlatego moim zdaniem dieta ketogeniczna to jest 'dieta oparta na procesie ketogenezy'. Natomiast jeśli coś jest -genne, to sprzyja powstawaniu czegoś, więc dieta ketogenna to 'dieta wywołująca powstawanie ketonów'. Oba te sformułowania opisują to samo zjawisko (pierwsze z perspektywy przyczyny, a drugie z perspektywy skutku), myślę więc, że można ich używać wymiennie. (Rafał Sidorowicz)

***

Zwracam się z pytaniem dotyczącym poprawności użycia terminu "patologia społeczna" w odniesieniu do różnych jej objawów, czy przykładów. Początkowo myślałem, że można używać liczby mnogiej, np. w w zdaniu: "Wśród licznych przykładów patologii społecznych największe znaczenie w Polsce mają..." Dopiero później w źródłach naukowych zwróciłem uwagę na to, że autorzy (nie wszyscy) piszą o "licznych przykładach patologii społecznej". Tomasz W.

Nie ma przeciwwskazań, by używać sformułowania patologie społeczne. W "Uniwersalnym słowniku języka polskiego" pod red. S. Dubisza hasło patologia w znaczeniu 'nieprawidłowe zjawiska występujące w życiu społecznym, powodujące zakłócenia w funkcjonowaniu społeczeństwa'  ilustrowane jest przykładem: Zapobiegać patologiom (społecznym). To dowód, że można tego wyrazu używać w obu liczbach. (Ewa Kołodziejek)

***

Chciałem zasięgnąć Państwa opinii w kestii polskiej wymowy miasta, w którym odbędą się zimowe igrzyska olimpijskie. Najczęściej spotykam się z wersją „Pjongczang” ale czasami spotykam wersję z myślnikiem „Pjong – czang”. Jest to ważne, bo pracuję w Eurosporcie i na antenie będą się pojawiać u nas spoty promocyjne z napisaną nazwą igrzysk. Ciekawi mnie też, czy powinno się tę nazwę odmieniac przez przypadki (igrzyska w Pjongczang czy Pjongczangu?). Jacek K.

Wersja z łącznikiem jest błędna. Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniu nr 86 w dniu 19 listopada 2014 r. ustaliła, że poprawną formą spolszczoną jest Pjongczang. Jest to jeden wyraz. I taka właśnie nazwa została wprowadzona do "Urzędowego wykazu polskich nazw geograficznych świata". Pjongczang możemy odmienić jak nazwy typu Hongkong, Sedżong, czyli Pjongczangu, Pjongczangowi itd. (Rafał Sidorowicz)

***

Proszę o wyjaśnienie, jak to jest z czasownikiem "powinien", "powinni"... Jest to czasownik, który nie ma bezokolicznika, w formie osobowej można określić jego osobę, liczbę i rodzaj - a czas? Jak to jest w tym przypadku z czasem? Halina Ż.

Czasownik powinien nie ma nie tylko bezokolicznika, lecz także form czasu. Powinien odnosi się i do czasu teraźniejszego, i przeszłego, i przyszłego. Gdy powiemy: Powinien zapłacić rachunki, to takie stwierdzenie może dotyczyć przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Gdy mówimy: Nie powinna się tak zachowywać, to nie powinna ani wczoraj czy rok temu, ani dzisiaj, ani jutro, ani za rok. Jedynie w odniesieniu do czasu przeszłego forma powinien może być wzmocniona czasownikiem posiłkowym być: Powinien był to zrobić, Powinna była tam pójść. W zdaniach dotyczących teraźniejszości i przyszłości wystarczy nam forma powinien. (Ewa Kołodziejek)

***

Przysięgam: starałam się sprawdzić to sama w dostępnych mi źródłach. Z efektem zerowym. Co to jest "dunder"?""Dundrować" to, i owszem, znalazłam: marudzić, nudzić, utyskiwać itd. A jest przecież wyrażenie  "niech to dunder świśnie". Intuicyjnie wydawałoby się, że dunder powinien być zjawiskiem gwałtownym analogicznie do wyrażeń takich jak " jak batem strzelił ", " trafiło we mnie jak grom z jasnego nieba" i inne. No to przestaję dundrować i liczę na pomoc fachowców. Jadwiga S.

Dunder to piorun, grzmot. Słowo to jest zapożyczeniem, powstało na bazie niemieckiego donner. Częściej było używane w XIX wieku, dlatego jego znaczenie notują starsze słowniki np. "Słownik języka polskiego" pod red. W. Doroszewskiego. Niech to dunder świśnie ma więc znaczenie 'niech to piorun strzeli'. (Rafał Sidorowicz)

***

Czy w zdaniu: "Z legendarnym smokiem wawelskim sprytnie poradził sobie bohaterski szewczyk Skuba" można użyć wielkich liter? W książkach znajduję raczej małe litery, w internecie jednak jest różnie.Bardzo proszę o pomoc. Barbara Sz.

Tak, Smok Wawelski to nazwa własna postaci, zapisujemy ją wielkimi literami. (Rafał Sidorowicz)

***

Przeglądając niedawno strony internetowe sklepów meblowych, zauważyłam, że często pojawia się na nich sformułowanie "stolik kawowy". Wydaje mi się, że to określenie przywodzi na myśl stolik w kolorze kawy a poprawnym określeniem typu stolika, o który chodzi producentom, jest "stolik do kawy". Uprzejmie proszę o rozwianie moich wątpliwości. Sandra

Przymiotnik kawowy ma kilka znaczeń - 'dotyczący kawy', 'o smaku kawy', 'jasnobrązowy'. Sformułowanie stolik kawowy jest poprawne, odnosi się do pierwszego z tych znaczeń, tak jak np. bar kawowy, serwis kawowy. Gdyby ktoś w ten sposób chciał określić kolor, to przymiotnik umieściłby przed rzeczownikiem, pisałby o kawowym stoliku. (Rafał Sidorowicz)

18:10, poradniajezykowa
Link
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 24