BLOG PORADNI JĘZYKOWEJ

"E-porady językowe"

Zwieńczeniem pracy naszego zespołu jest książka „E-porady językowe”, wydana w Wydawnictwie Naukowym US w 2009 roku i bardzo dobrze przyjęta przez czytelników: cały nakład został sprzedany w ciągu dwóch miesięcy, dlatego też konieczny był dodruk (w roku akademickim 2010/2011). Rzetelnie wyjaśniamy tu zawiłości normy językowej, a niełatwą problematykę współczesnej polszczyzny w przystępnej formie prezentujemy szerokim kręgom odbiorców. Ponadto publikację charakteryzuje wysoki poziom edytorski - ciekawa szata graficzna, wzbogacona rysunkami szczecińskiego satyryka Henryka Sawki.

Książka to zbiór naszych odpowiedzi na najciekawsze pytania kierowanych do Poradni. Porady dotyczą wymowy, interpunkcji, ortografii, budowy i odmiany wyrazów, tworzenia i nadawania imion, odmiany nazwisk, poprawności związków frazeologicznych i składniowych, znaczeń wyrazów, a także językowej grzeczności.

Promocja książki była wydarzeniem kulturalnym, w szczecińskim Klubie 13 Muz gościliśmy wiele znakomitości.