BLOG PORADNI JĘZYKOWEJ

prof. Ewa Kołodziejek

Jestem językoznawcą, profesorem Uniwersytetu Szczecińskiego i Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie, kierownikiem Zakładu Etnolingwistyki i Kultury Języka w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego. Na szczecińskich uczelniach prowadzę wykłady i konwersatoria z lingwistyki kulturowej, z kultury języka polskiego, z języka subkultur. Jestem też opiekunem Studenckiego Naukowego Koła Młodych Językoznawców, działającego przy Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa US.

Z myślą o swoich studentach napisałam podręcznik "Poprawna polszczyzna w praktyce. Poradnik dla tych, którzy chcą dobrze mówić i pisać po polsku" (Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu), Szczecin 1998, wyd. II poprawione Szczecin 2002.

Poprawnej polszczyźnie poświęcam co tydzień swój felieton w stałej rubryce "Kuriera Szczecińskiego" - "Językowa corrida". Z felietonów prasowych złożyłam dotąd cztery książki:
"Językowa corrida. Jak mówić i pisać poprawnie. Poradnik dla całej rodziny", "Językowa corrida 2, czyli walki z bykami ciąg dalszy", "Licz się ze słowami... Językowa corrida 3" i "Walczymy z bykami. Poradnik językowy". Wraz z moimi kolegami napisałam także "E-porady językowe" - publikację będącą efektem działalności naszej poradni.