BLOG PORADNI JĘZYKOWEJ

dr Maria Kabata

Jestem absolwentką filologii polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego.  Moja praca magisterska nosiła tytuł: "Środki ekspresji językowej w prozie Ireneusza Iredyńskiego". Jako studentka IV roku pracowałam już na stażu asystenckim w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego. Po ukończeniu studiów zostałam zatrudniona w tym zakładzie na stanowisku asystenta. Kilka lat później przeniosłam się do Zakładu Etnolingwistyki, w którym pracuję obecnie. W 2006 roku obroniłam na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pracę doktorską na temat "Osobliwości leksykalne i frazeologiczne współczesnej poezji kapłańskiej".

Od 1995 roku jestem członkiem Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Byłam delegatem szczecińskiego oddziału Towarzystwa na walne zgromadzenie jego członków. Od 2005 roku jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, a w 2007 roku zostałam sekretarzem Szczecińskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.

Urodziłam się w Szczecinie, choć moje korzenie sięgają Wielkopolski, skąd pochodzili moi dziadkowie i pradziadkowie. Jestem absolwentką II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie. Lubię podróżować po polskich bocznych drogach wraz z moją rodziną. Moim ulubieńcami są koty i psy.