BLOG PORADNI JĘZYKOWEJ

O poradni

„Klinika Prostowania Języka” to blog Internetowej Poradni Języka Polskiego, która działa w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego. Poradnię tworzą: prof. Ewa Kołodziejek, dr Maria Kabata i dr Rafał Sidorowicz. Jesteśmy pracownikami Zakładu Etnolingwistyki i Kultury Języka i od wielu lat udzielamy porad dotyczących poprawności językowej.

Z prośbą o konsultacje zwracają się do nas przedstawiciele lokalnych i ogólnopolskich instytucji naukowych oraz publicznych, np.: instytutów badawczych, urzędów miejskich, wojewódzkich, marszałkowskich, ministerstwa finansów, gospodarki. W gronie korespondentów poradni znajdują się firmy ubezpieczeniowe, gazety, ośrodki telewizyjne, wydawnictwa naukowe i szkolne, agencje doradztwa, biura public relations, szkoły językowe, itp. Autorami pytań językowych są zarówno osoby nieujawniające swojej profesji, jak i takie, których charakter pracy związany jest bezpośrednio lub pośrednio z poprawną polszczyzną: prawnicy, radcy prawni, poloniści, bibliotekarze, tłumacze, pracownicy socjalni, twórcy stron internetowych, graficy komputerowi, menadżerowie, pracownicy międzynarodowych koncernów, urzędnicy, członkowie towarzystw i stowarzyszeń, bankowcy, analitycy, lekarze.

Odpowiedzieliśmy już na kilka tysięcy pytań kierowanych z całej Polski - od Szczecina przez Bydgoszcz, Sopot, Wrocław, Kraków, Warszawę po Przemyśl – ale również z berlińskiego biura tłumaczy, z niemieckich agencji reklamowych, z międzynarodowych koncernów, z polskiej sekcji językowej Rady Unii Europejskiej w Brukseli, ze skupisk Polonii angielskiej i niemieckiej.

Zwieńczeniem naszej pracy jest książka „E-porady językowe”, zawierająca wybór najciekawszych pytań i odpowiedzi. W tej chwili zaczynamy prace nad drugą jej częścią.