BLOG PORADNI JĘZYKOWEJ

"Walczymy z bykami"

     Zbiór felietonów nawiązujący do "Językowej corridy" - nazwy rubryki prasowej, która od 1991 r. ukazuje się na łamach "Kuriera Szczecińskiego" - będący efektem obserwacji zachowań językowych Polaków, w kontekście nowych zjawisk w kulturze i w życiu społecznym. "Walczmy z bykami" to książka, w której Czytelnicy mogą znaleźć nie tylko odpowiedź na pytania dotyczące poprawności gramatycznej, frazeologicznej, składniowej, ortograficznej, ale i informacje odnoszące się do odmiany nazwisk, do grzeczności językowej, znaczenia słów, mody w języku czy tworzenia wyrazów. Książka kończy się indeksem omówionych form, dzięki któremu każdy łatwiej dotrze do nurtującego go problemu, oraz bibliografią.